formularz kontaktowy
posiadamy świadectwo:

Oddział Łódź:

Agencja Celna
ul. Św. Teresy 102
91-341 Łódź
tel. (042) 640-70-75
tel. (042) 612-14-15
agencja.lodz@ma-an.eu

Skład Celny i Magazyn Celny
ul. Św. Teresy 106
91-341 Łódź
tel. 692-205-018
magazyn@ma-an.eu


Skład Celny i Magazyn Celny


Oddział Gdynia/Gdańsk:

Agencja Celna i Spedycja
ul. Kwiatkowskiego 60/119
81-127 Gdynia
tel. (058) 621-31-34
agencja.gdynia@ma-an.eu